SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Obchod Oliver -Tomáš Cipra, Lexova 2163, 530 02 Pardubice, IČ: 87590182 (dále jen "správce") a to:

a) v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon
b) za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb;
c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 3 roky ode dne prvního přihlášení.
d) jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se  zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Obchod Oliver-Tomáš Cipra učiněno písemně nebo emailem
e) po celou dobu zpracovávání osobních údajů k nim máte přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.